fbpx

Persondatapolitik - FIat Professional

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at læse denne persondatapolitik og gøre dig bekendt med behandlingen.

Kontaktoplysninger

REA Erhvervsbiler A/S

Skovsøviadukten 4

4200 Slagelse

CVR nr. 19555380

Telefon: 58 58 06 58

E-mail: info@rea.as

 

REA Erhvervsbiler A/S er dataansvarlig for dine persondata, vi behandler i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder inden for de rammer, der er beskrevet i denne politik.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler og behandler persondata til et eller flere af nedenstående specifikke formål:

 • Prøvekørsel
 • Tilbudsgivning
 • Salg af bil og tillægsydelser
 • Leasing af bil
 • Køb af din bil
 • Værkstedbesøg
 • Nyhedsbrev og markedsføring, herunder som beskrevet i det samtykke, du har givet til modtagelse af elektronisk markedsføring.
 • Kundehenvendelser

De fleste persondata vælger du selv, om du vil udlevere til os, fx ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, købe eller sælge en bil, indgå en leasing- eller serviceaftale. Vi kan også søge oplysninger om dig og din bil fra offentligt tilgængelige registre og databaser, fx Motorregisteret – SKAT og CPR-registeret.

 

Vi indsamler og behandler forskellige kategorier af persondata i det omfang, det er relevant for din aktivitet hos os, fx:

Persondata om dig, herunder men ikke begrænset til dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer, bankkontonummer, økonomiske oplysninger som lønsedler og årsopgørelser m.v.

Oplysninger om din bil, herunder men ikke begrænset til mærke, model, registreringsnummer, stelnummer, købshistorik, antal kørte kilometer, bilens kørselsdata og servicehistorik, forsikring og finansiering.

 

Brugergenereret information, f.eks. dine kontaktinformationer, som du registrerer eller afgiver i forbindelse med bookning af prøvekørsel, tilbudsforespørgsler og konkurrencer.

Oplysninger om din brugeradfærd, f.eks. dine søgemønstre på vores hjemmeside og hvordan du bruger vores tjenester. Vores hjemmesider og vores e-mail-kommunikation kan indeholde et elektronisk billede (såkaldt websignal eller pixel tag).

Tekniske detaljer om din enhed eller internetforbindelse, f.eks. IP-adresse, cookies og din placering og brugernavn.

 

Oplysninger om cookies. Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mail kommunikation. Du kan læse mere om vores cookie-politik her.

 

Formål og retligt grundlag

For at vores behandling af dine persondata er lovlig, skal der være et retligt grundlag (behandlingshjemmel). Behandlingshjemlen afhænger bl.a. hvilke persondata, der indsamles, og til hvilket formål, de indsamles. Nedenfor kan du læse nærmere om behandlingshjemlen ved behandling af persondata til brug for ovenstående specifikke formål.

Prøvekørsel

Når du booker en prøvekørsel af vores biler, har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kørekortnummer
 • CPR-nr.

Disse data vil typisk blive afgivet af dig direkte til os, men enkelte af disse kan også blive indsamlet af den pågældende bilimportør, såfremt du har booket prøveturen via deres hjemmeside.

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en kontrakt med dig om prøvekørsel af vores biler. Vi behandler dit kørekortnummer i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), idet vi har en retlig forpligtelse til at tjekke, om du har et gyldigt kørekort. Vi behandler alene dit CPR-nr. i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3), når det er nødvendigt af hensyn til sikker identifikation.

Tilbudsgivning

Når du ønsker at modtage et tilbud på udskiftning af din bil, har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en aftale med dig om tilbud på udskiftning af din bil.

Salg af bil og tillægsydelser

Når vi sælger en bil til dig, har vi brug for at behandle persondata om dig til en række specifikke formål.

Vi har som minimum brug for følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kørekortnummer
 • CPR-nr.

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en kontrakt med dig og i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), for at kunne opretholde garanti- og reklamationsretten. Vi behandler dit kørekortnummer i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), idet vi har en retlig forpligtelse til at tjekke, om du har et gyldigt kørekort. Vi behandler alene dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018).

Såfremt vi bistår med tillægsydelser som fx formidling af finansiering og/eller forsikring i tilknytning til køb af bil, har vi typisk også brug for oplysninger om skadeshistorik samt økonomiske oplysninger om dig, herunder lønsedler og årsopgørelser m.v.

Vores behandlingshjemmel vil i disse situationer være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) – samtykke til at finansieringsselskab eller forsikringsselskab må kontakte dig.

Når vi opretter serviceaftale på din bil, har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nr.
 • Registreringsnummer
 • Stelnummer

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at opfylde en kontrakt med dig. Vi behandler dit CPR-nr. i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f), når det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af retskrav.

Leasing af bil

Når vi indgår aftale om leasing af bil til dig som lejer, har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kørekortnummer
 • CPR-nr.

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en kontrakt med dig. Vi behandler dine oplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse til at tjekke, at du har et gyldigt kørekort. Vi behandler alene dit CPR-nr. i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 3), når det er nødvendigt af hensyn til sikker identifikation.

Køb af din bil

Når vi køber en brugt bil af dig, har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nr.
 • Registreringsnummer
 • Stelnummer
 • Oplysninger om bilen, herunder kørte kilimetre, skades- og reparationshistorik
 • Oplysning om forsikringsselskab

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at opfylde en kontrakt med dig. Vi behandler alene dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018).

Værkstedsbesøg

Når du henvender dig til os for service eller andre værkstedsydelser, har vi brug for at behandle persondata om dig. Er du ny kunde, vil du blive oprettet som kunde i vores kundesystem, for at vi kan administrere vores kundeaftaler. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kundenummer
 • Registreringsnummer
 • Stelnummer
 • Oplysninger om bilen, herunder kørte kilimetre, skades- og reparationshistorik

 

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en kontrakt om booking og udførelse af service og andre værkstedsydelser på din bil.

Nyhedsbrev og markedsføring m.v.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post m.v. fra REA Erhvervsbiler A/S efter markedsføringslovens regler.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi persondata om dig. Vi behandler din oplyste e-mail og dit navn til brug for udsendelse af nyhedsbrevet. Vi indsamler desuden oplysninger om din brugeradfærd og dine tekniske detaljer, jf. vores cookiepolitik.

Markedsføringen omfatter udsendelse vores nyhedsbrev med nyheder, information om Åbent Hus arrangementer og events samt anden markedsføring. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller men udkommer, når vi har relevante nyheder og informationer ca. 1-2 gange om måneden.

 

De persondata, vi indsamler om dig, bruger vi til at forbedre, målrette og tilpasse indholdet i vores markedsføring på en måde, så den bliver så relevant som muligt for dig. Vores behandlingshjemmel vil i disse situationer være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), da vi vurderer, at vores interesse i at vores markedsføring bliver så relevant som muligt for dig, vejer tungere, end din interesse i at de persondata, vi indsamler, ikke behandles. Behandlingen er således nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender ud. Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen af persondata om dig til dette formål.

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail eller dit navn) ved at sende en e-mail til info@rea.as hvori du angiver dine ændringer.

Afgivelse af samtykke til elektronisk markedsføring er frivilligt og er ikke betinget af øvrige aktiviteter med os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har angivet andet samtykke til, at vi må kontakte dig. Vi sender dig en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev m.v., og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til info@rea.as, hvori du oplyser dit navn og din e-mail med ønske om sletning.

Kundehenvendelser

Når du henvender dig til os for support, tilkøb, reklamation m.v., har vi brug for at behandle persondata om dig. Til dette formål indsamles typisk følgende persondata:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kundenummer
 • Registreringsnummer
 • Stelnummer
 • Oplysninger om bilen som danner grund for din henvendelse

Vi behandler dine persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) for at kunne opfylde en kontrakt med dig om tilkøb, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) for at kunne yde dig en god service.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi behandler dine persondata med den største omhu, og dine persondata anvendes kun af os, vores samarbejdspartnere og disses koncernforbundne selskaber for at kunne yde dig den bedste service. Afhængig af hvilke persondata, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, persondata indgår i, kan vi videregive persondata til følgende:

Bilimportør og producent. Vi deler dine persondata med den relevante bilimportør og producent, som begge bruger disse data til at administrere kundeforholdet, håndtere garantiforpligtelser, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforholdet samt markedsføring og statistiske formål. Nedenfor har du mulighed for at læse mere om årsagen hertil samt den enkelte bilimportørs behandling af persondata i deres privatlivspolitik:

 • Importøren for Fiat Professional – K.W. Bruun Scala A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup, CVR-nr. 62857714, modtager visse persondata til brug for dine kontaktoplysninger, bildata og servicehistorik, hvis formål bl.a. er opfyldelse af garantiforpligtelserne, overholdelse af serviceaftale, at yde teknisk support til os og din bil, at lave kundetilfredshedsundersøgelser m.m. Du kan læse mere om importørens behandling af persondata her.
 • Producenten for Fiat Professional - FCA ITALY S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, modtager dit navn, kontaktinformation, bildata og data vedrørende garantireparationer, hvis formål bl.a. er håndtering af garantiforpligtelserne, at yde teknisk support til importøren, og derigennem til os og din bil, samt at lave kundetilfredshedsundersøgelser. Du kan læse mere om producentens behandling af persondata her.

Autoriserede forhandlere og værksteder. Vi deler specifikke data vedrørende din bil, herunder servicehistorik, med autoriserede forhandlere og værksteder, således at den bedste service kan ydes, ligegyldigt hvilket autoriseret værksted du bruger.

Andre selvstændige dataansvarlige modtager et udvalg af persondata, så som Motorregisteret – SKAT, forsikringsselskaber, finansieringsselskaber, således at vi kan overholde vores aftaler med dig og vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Udvalgte databehandlere deler vi også persondata med, fx i forbindelse med administration af vores IT-systemer. Vores databehandlere behandler alene persondata til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed for at beskytte persondata og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Overførsel af persondata til lande udenfor EU/EØS. Som udgangspunkt overfører vi ikke data uden for EU. I de enkle tilfælde, hvor det forekommer, er der indgået aftaler og truffet nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine persondata i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Når vi ikke længere har behov for persondata, sikrer vi, at de bliver disse slettet eller anonymiseret, således at vi ikke længere kan identificere dig som person.

Hvad gør vi for at beskytte dine oplysninger?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse af dine persondata har vi indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger er truffet på baggrund af en foretaget risikovurdering med udgangspunkt i typen af de persondata, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå og forestår løbende uddannelse i passende omfang.

Links til andre websteder

Vi beder dig være opmærksom på, at der kan være links til andre hjemmesider på dette websted. Hvis du følger et sådant link, kan det medføre, at du besøger andre websteder, der indeholder andre persondatapolitikker end dem, der er angivet i denne. Du bør altid læse politikken for hver hjemmeside og hvert socialt netværk, som du besøger, og som du deler oplysninger med, så du ved, hvordan de forholder sig til håndtering af persondata.

Dine rettigheder

Behandler vi dine persondata, har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@rea.as.
Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt, dog senest inden en måned.

Dine rettigheder omfatter følgende:

Ret til indsigt: Du har ret til at se de persondata, vi behandler om dig samt få en række oplysninger om behandlingen. I nogle situationer vil vi have brug for din hjælp.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. Klage sker ved henvendelse til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf: 3319 3200

 

Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.datatilsynet.dk.

Opdatering og ændringer

Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at foretage ændringer i Persondatapolitikken eller til at opdatere dennes indhold (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Vi vil offentliggøre opdateringer på denne hjemmeside, og ændre datoen for ”sidst opdateret” nederst i dokumentet.

Denne Persondatapolitik er senest opdateret den 01/05/2022.